Odbyła się Rada Techniczna nr 57

W dniu 2 lipca 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 57. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Wykonywane są m.in. obrukowanie przepustów drogowych oraz platformy pod kolumny przemieszczeniowe na TG 35+250-35+340.