--3ccf617d06316ea9 vary: RSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch Odbyła się Rada Budowy nr 28

Odbyła się Rada Budowy nr 28

W dniu 14 listopada 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 28. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Zakończono wycinkę lasów prywatnych. Trwa rozbiórka obiektu nad linią kolejową w km 37+600 oraz roboty ziemne wykop/nasyp.

--3ccf617d06316ea9--