--cc2591ff98ca24a8 vary: RSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch Odbyła się Rada Techniczna nr 34

Odbyła się Rada Techniczna nr 34

W dniu 7 listopada 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 34. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Trwają prace nad obiektami inżynieryjnymi.

--cc2591ff98ca24a8--