--10518a45fb7688cf vary: RSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch Odbyła się Rada Techniczna nr 33

Odbyła się Rada Techniczna nr 33

W dniu 31 października 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 33. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Wykonano wykop na obiekty mostowe WD-60 i WS-55. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem platformy roboczej pod kolumny km 35+200-36+000.

--10518a45fb7688cf--