Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
Numer postępowania

...
Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, zadanie nr 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem). W ramach robót budowlanych zostaną wykonane roboty:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej S6 o długości ok. 10,88 km
 • budowa węzła drogowego Leśnice,
 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Darżewo kat. III,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
 • budowa systemu odwodnienia drogowego,
 • budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
 • budowa wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowa wjazdów, zjazdów, i przejazdów awaryjnych,
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowa obiektów inżynierskich,
 • budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 • przebudowa cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych,
 • wycinka istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 • roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 • przebudowa infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonywanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowę, drogi na czas budowy i inne,
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
 • zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • wykonywanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycjiLokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa pomorskiego, w powiatach lęborskim oraz słupskim.

Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0