Opiniowanie dokumentacji

Personel Konsultanta w minionym miesiącu był zaangażowany w opiniowanie przedkładanych przez Wykonawcę dokumentów/opracowań, m.in. plan zagospodarowania terenu - zewnętrzne linie rozgraniczające, koncepcja systemu zarządzania ruchem, materiały do Audytu BRD (wraz ze Stałą organizacją ruchu), operaty wodnoprawne, PA-B branży wod-kan, melioracji, PA-B obiekty mostowe - w oparciu o PFU, WT oraz inne obowiązujące przepisy warunkujące prawidłowe przygotowanie projektu

Ostatnia aktualizacja: 0
Licznik odwiedzin: 0